Thời khóa biểu

thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 4

Năm học 2018-2019 LỚP 4A Giáo viên chủ nhiệm : Mai Thị Hoan Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 3

Năm học 2018-2019 LỚP 3A Giáo viên chủ nhiệm : Đỗ Thị Kiều   Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 2

Năm học 2018-2019 LỚP 2A Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Hường Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 1

Năm học 2018-2019 LỚP 1A Giáo viên chủ nhiệm : Phạm Thị Thanh Bình Buổi Tiết Thứ hai Thứ…