Giới thiệu

     Trường Tiểu học Giao Tiến C được thành lập từ năm 1987 (được tách ra từ trường phổ thông cơ sở xã Giao Tiến). Trường được đặt tại khu vực HTX nông nghiệp Quyết Thắng, xã Giao Tiến. Nhà trường có tổng diện tích là 5300m vuông. Trường có 23 cán bộ, giáo viên, công nhân viên; đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, 100% giáo viên có trình độ chuẩn, trong đó giáo viên có trình độ trên chuẩn 16/18 đạt 88,9%, có nhiều giáo viên công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Giao Tiến C luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trường có bề dày truyền thống, liên tục là trường tiên tiến, tiên tiến xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.