Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Tiến C

Địa chỉ: Xóm 5 Quyết Thắng, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Hường – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 03503895860 – Email: tieuhocgiaotienc@gmail.com